Oraret e linjës 

E veçanta e shërbimit VIP qëndron se do të jeni ju që do të përcaktoni orarin e nisjes si dhe pikë-takimin e nisjes në qytetin e Shkodrës ose diku në Zonën Jugore të Rrethit Shkodër. Mjafton të na dërgoni kërkesën tuaj ne e-mail në:
info@shkoder-airport-transfer.com
ose na dërgoni një mesazh Whatsapp-i në

Albanian / Shqiptare +355 69 210 2245

English / Deutsch: +355 69 480 4261

Oraret e linjës ECO & Premium 

Duke filluar nga € 9.- për udhëtim

Linja Shkodër – Aeroporti i Tiranës

Nisja nga
Shkodra
përafërsisht. *

Mbërritja në
Aeroportin e Tiranës
përafërsisht. *

shërbimi

Çmimi për person – rezervim
i hershëm

Çmimi për person – rezervim
i hershëm

02:00 

04.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

05.00 

07.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

06.00 

09.00

ECO

€ 9.-

€ 12.-

07.00 

09.00

Premium

€ 19.-

€ 22.-

08.00

11.00

ECO

€ 9.-

€ 12.-

09.00 

11.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

10.00 

13.00 

ECO

€ 9.-

€ 12.-

11.00 

13.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

12.00 

15.00

ECO

€ 9.-

€ 12.-

13.00 

15.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

14.00 

17.00 

ECO

€ 9.-

€ 12.-

15.00 

17.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

16.00 

19.00 

ECO

€ 9.-

€ 12.-

17.00 

19.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

18.00 

20.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

19.00 

21.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

21.00 

23.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

23.00 

01.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

Duke filluar nga € 9.- për udhëtim

Linja Aeroporti i Tiranës – Shkodër

Nisja nga
Tirana
përafërsisht. *

Mbërritja në
Shkodër
përafërsisht. *

shërbimi

Çmimi për person – rezervim
i hershëm

Çmimi për person – rezervim
i zakonshëm

02:00 

04.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

05.00 

07.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

06.00 

09.00

ECO

€ 9.-

€ 12.-

07.00 

09.00

Premium

€ 19.-

€ 22.-

08.00

11.00

ECO

€ 9.-

€ 12.-

09.00 

11.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

10.00 

13.00 

ECO

€ 9.-

€ 12.-

11.00 

13.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

12.00 

15.00

ECO

€ 9.-

€ 12.-

13.00 

15.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

14.00 

17.00 

ECO

€ 9.-

€ 12.-

15.00 

17.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

16.00 

19.00 

ECO

€ 9.-

€ 12.-

17.00 

19.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

18.00 

20.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

19.00 

21.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

21.00 

23.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

23.00 

01.00 

Premium

€ 19.-

€ 22.-

*oraret janë të përafërta dhe përshtaten sipas rezervimit, parashikimit të motit dhe të trafikut, duke i qëndruar besnik përmbushjes së kërkesës së klientëve!